top of page

Anderledes og effektfuld tilgang til Personligt Lederskab  

IMG_4068_edited.jpg

"AsoY er et effektivt værktøj til at sikre den travle direktør det nødvendige pusterum med vigtige refleksioner over selvledelse"  

Frank Ewert, Direktør & Partner, Executive Cognito A/S

 

Imponerende teknik til at få sat ord på både lederskab, følelser, behov og indsigt"

Michael Wätjen, Direktør & Partner, Nine A/S 

"Meget inspirerende værktøj, som jeg helt sikkert kommer til at bruge til at udfordre mig selv og tage beslutninger med"

Leder & Medlem af Protreptisk Ledernetværk

KOMPAS TIL PERSONLIGT LEDERSKAB

Personligt lederskab handler om, hvordan man bedst leder sig selv og andre -– gennem udfordringer, mål, ambitioner og mentale tilstande. 

Det er ikke kun for ledere. 

Personligt lederskab handler om at:

 • lede indad = hvordan man bevidst bringer det fulde spektrum af personlige ressourcer i og omkring sig selv i spil, og hvordan man bringer sig selv i en ressourcefuld mental tilstand

 • lede nedad = hvordan man leder medarbejdere, projektdeltagere eller andre ledere

 • lede opad = hvordan man leder sin chef eller bestyrelse

 • lede til siden = hvordan man "leder" kolleger gennem udfordringer eller modstand, som kan trække energien og motivationen ned teamet, ledergruppen eller bestyrelsen 

For uanset hvor dygtig en leder eller medarbejder man er, vil man uundgåeligt løbe ind i udfordringer.

Størstedelen af dem, der allerede bruger AsoY, oplever udfordringer med at:

 • være tydelig i fht. egne behov og deres kommunikation

 • sige fra

 • tage den svære samtale med en chef, medarbejder, kollega mfl. 

 • styre ens mentale tilstand inkl. stressniveau, energi og modstand  

 • prioritere og navigere mellem muligheder og begrænsninger

 • afgive styring, give plads og lytte til input

 • håndtere ”new ways of working” efter covid19 fx lede og arbejde på distance

 • navigere i diversitet og diversitetspolitik

For mange resulterer manglende fravalg, nye ansvarsområder og grænseløst arbejde i øget arbejdspres og tilsidesættelse af privatliv og helbred. Derfor er det ikke overraskende, at 500.000 har oplevet et forhøjet stress-niveau de sidste to uger. Læs mere her.

 

AsoY er et mix-and-match-baseret totalkoncept bestående af workshops, opfølgningsprogram, 1:1 og det intuitive, visuelle og neuro-intelligente værktøj – AsoY app'en – der er designet som et kompas til Personligt Lederskab til at lede sig selv og andre ved at stille ind på personlige ressourcer, man ikke rationelt tænker sig til, så man kan sætte retning på ambitioner og mål, træffe bedre beslutninger og handle på dem, og finde løsninger på de udfordringer, man ikke umiddelbart ved, hvordan man skal gribe an.

Læs mere om AsoYs workshops, forløb, mikroretreat og tilgang til Personligt Lederskab her.  

"Der er et før og et efter, hvis og når man er klar til at gå ind i arbejdet med Gitte.

Hendes store viden, kompetence og indsigt giver en mulighed for en større selvforståelse.

Man finder et nyt afsæt i sine personlige forcer, så man er klar til at gå vejen selv med fornyet selvindsigt."

"

Få mere at vide:

bottom of page