Værdiarbejde, der kan mærkes

KUNST SOM VÆRKTØJ I VÆRDIARBEJDE & UDVIKLINGSPROCESSER

Hvis værdi- og kulturarbejde eller kompetenceudvikling er på dagsordenen i jeres team, organisation, ledergruppe eller mentornetværk, kan ART speaks of YOU® give jer en metode til at få adgang til individuelle ressourcer, der giver den enkelte indsigt dybereliggende værdier, styrker og drivkraft.

EJERSKAB OG FORANKRING 

Hver deltager vælger  et kunstværk, som matcher deres vinkel på emnet fx deres opfattelse af nye værdier, implementering  af strukturændringer eller kompetenceudvikling. Vi bruger som regel iPads til at vælge billeder Google Arts & Culture, hvor der er gratis adgang til 1000vis af mesterværker.

Gennem 5 trin arbejder hver deltager sig igennem sit værk og får sin helt personlige indsigt og perspektiv på det emne, der arbejdes med hvad enten det er værdier eller kompetencer.

 

ART speaks of YOU® er effektiv, dybdegående og virkningsfuld, fordi den forskningsbaserede metode skaber personligt engagement ved at åbne op for og forankre nye perspektiver i deltagernes visuelle hukommelse. Det går helt af sig selv. Intuitivt. Visuelt.  

Deltagerne kommer tættere på sig selv og hinanden i denne workshop, der kombinerer personlig refleksion, teamwork og faciliteret dialog som til Protreptisk Netværk.

I Italien har et team i Birra Peroni brugt ART speaks of YOU® som afslutning på et coachingforløb. Det fortæller tidligere sales manager i Peroni, Marco Pesaresi, om her på coachingkonferencen Forum AICP 2016 (oversat fra italiensk til dansk):

« Den femte og sidste del af vores coaching forløb var workshoppen ART speaks of YOU [...] Vores team besøgte et kunstmuseum og hver medarbejder valgte et kunstværk, som de brugte til at forankre den læring og udvikling, de havde fået ud af de tidligere coaching sessioner på en personlig, følelsesmæssigt engageret og visuel måde.  «

Citatet er 22 min og 55 sek. inde i videoen.

Et inspirerende værktøj, jeg helt sikkert kommer til at afprøve med andre.

Fantastisk. Det rørte mig dybt!

Leder & deltager i Protreptisk Netværk
Maibritt Isberg Andersen, Protreptiker & Ejer af Ztrong
fb post.jpg