top of page

Netværksgrupper med direktører og bestyrelsesmedlemmer fra det professionelle ledernetværk, Executive Cognitco A/S, begyndte i april 2021 på workshops om Personligt Lederskab & Styrkebaseret Netværksstrategi og fortsætter året ud. 

De får rummet, rammen og tiden til at finde roen og stille ind på ressourcer og udfordringer i  deres Personlige Lederskab. På hvordan de vil udvikle sig som ledere og som professionelle netværkere. På hvad de vil bruge deres tid, energi og ressourcer på. Men i høj grad også, hvordan de fremover vil bruge og udfordre hinanden på tværs af gruppen i den proces, så det kan mærkes og gør en forskel i deres hverdag. 

Dem, der indtil videre, har været igennem processen, har meldt tilbage, at de har fået:

  • OPLEVELSE & INDSIGT i personlige styrker og de ressourcer, som hver især har i og omkring sig selv vha. to enkle værktøjer, AsoY app'en og en personlig styrketest

  • KONKRETE VÆRKTØJER TIL VIDERE UDVIKLING gennem bevidsthed om deres individuelle drivkraft, prioriterings- og beslutningsadfærd mhp. at udvide den enkeltes handlerum i forhold til de daglige udfordringer, hvor de oplever, at deres top-styrker ofte kommer til kort.

  • INSPIRATION TIL HANDLING ved at få sat ord på, hvordan de både som ledere og som gruppe helt konkret kunne handle på de indsigter, de fik undervejs. Med det samme og på sigt. 
     

Processen lå fast, men hver gruppe prægede den med sin egen energi, dynamik, kombination af styrker, ledelsesmæssige udfordringer og de aktuelle temaer, de valgte at bringe på banen.

H Specht.jpg

Over 90% har givet udtryk for, at de oplevede workshoppen som inspirerende.  

 

Udvalgte take-aways fra evalueringerne:   

 

« Jeg har en konkret case i næste uge, hvor jeg nu er langt mere opmærksom på, hvad jeg skal gøre. Tak! «

 

« Har tydeliggjort et behov for at rykke på nogle ting nu i stedet for at vente. «

 

« Ideer til at se problemstillinger fra en anden vinkel. «

 

« Flere konkrete tiltag i forhold til prioriteringer og handlinger (gode ideer). Tak for en god session. «

 

« Fik rigtig meget ud af en anden vinkel på lederrollen. «

« Jeg fik et wake up call i fht måden jeg vil lede på fremover! «

 

« Kunst kan noget mere. «

« Jeg vil bruge det visuelle mere i beslutningsprocesser. «

Her fortæller ejerleder Kenneth Christensen, hvad han fik ud af app'en og workshoppen om Personligt Lederskab: 

Hvordan han med blev klar over, hvad der skal til for at få mere overskud i en presset hverdag,

hvor forretningen skal genopbygges efter, at corona fjernede 90% af opgaverne. Læs historien her.

Og hvordan han efter workshoppen tog en beslutning og handlede på den.    

Se hvordan ejerleder Kenneth Christensen har brugt app'en til at tage en vigtig beslutning
EC ANNE.png
EC MORTEN.png

FOR AT VIDE MERE OM:

  • EC medlems vej til nyt job vha. AsoY app'en, workshoppen og et kort intensivt 1:1 forløb

bottom of page