Anderledes og effektfuld tilgang til Personligt Lederskab  

"Meget inspirerende værktøj, som jeg helt sikkert kommer til at bruge til at udfordre mig selv og tage beslutninger med".

"Jeg blev mere bevidst om, hvad jeg står for som leder, og fik mere mod til at træde i karakter".

"Hele konceptet er interessant og kan nedbryde barrierer".

AsoY har en overraskende utraditionel tilgang, der kan forløse potentialet i den enkeltes Personlige Lederskab ved hurtigt og effektivt at give adgang til indre og ydre ressourcer som fx styrker, drivere, ambitioner og relationer.

 

Konceptet, der er forsknings- og oplevelsesbaseret, egner sig til ledere og specialister, som i endnu højere grad ønsker at bringe deres personlige ressourcer i spil i deres lederskab, så de kan stå stærkt i sig selv som mennesker og som ledere. Så de endnu bedre kan Lede sig selv og andre.

 

Vi træner ledere og specialister i en konkret og systematisk metode og måde at tænke på, som automatisk løsner op for kognitive blokeringer. Den sætter gang i en dybdegående refleksionsproces, som frisætter energi og udfordrer status quo. Det gør, at de får øje på andre måder at gribe udfordringer og beslutninger an på, og ser muligheder og løsninger.

Det gør vi vha. et intuitivt, visuelt og neuro-intelligent værktøj – AsoY app'en – der med 5 enkle trin guider brugeren hele vejen. Den fungerer som et ultra personligt kompas, der giver direkte adgang til de ressourcer, den enkelte har i og omkring sig selv.  

Som led i en interaktiv workshop bruges app'en til at facilitere en rejse indad til kernen af den enkeltes Personlige Lederskab ved at: 

  • udvikle hver enkelt deltager gennem oplevelse og indsigt i ressourcer, som de har til rådighed.  

  • skærpe deltagernes fokus og bevidsthed om deres individuelle tankemønstre og beslutningsadfærd, så de bliver klarere i deres prioriteringer og tydeligere i deres udmeldinger.

  • styrke deres oplevelse af flow og indre motivation – af drivkraft, gennemslagskraft og handlekraft.

  • reducere stress.

Workshoppen er et mikro retreat, der skaber rummet og rammen omkring en eksklusivt individuel fordybelsesproces. Formatet veksler mellem introducerende oplæg, faciliteret dialog og individuelle refleksionsøvelser. Mellem oplevelse, indsigt og handling.

 

Neuro-intelligente funktioner i app'en og et systematisk opfølgningsprogram støtter desuden deltagerne i at få forankret deres udbytte af workshoppen i praksis med en daglig Time Out.  

"

Der er ikke noget at sætte en finger på.  Gitte er super skarp og præcis

og forløbet er bygget op på en måde, der giver rigtig god mening.

"Jeg havde ikke forventet at få så meget med på kun 3 timer.

Konkret, håndgribeligt værktøj [...] rykkede lige med det samme. Meget relevant".

 

Mere information om:

©2021 by Gitte Lønstrup Dal Santo

info@artspeaksofyou.com

+45 4061 8997

CVR 38483544

  • Facebook - Black Circle