Anderledes og effektfuld tilgang til Personligt Lederskab  

IMG_4068_edited.jpg

"Imponerende teknik til at få sat ord på både lederskab, følelser, behov og indsigt"

Michael Wätjen, Direktør & Partner, Nine A/S 

"Meget inspirerende værktøj, som jeg helt sikkert kommer til at bruge til at udfordre mig selv og tage beslutninger med".

Leder & Medlem af Protreptisk Ledernetværk

"Jeg blev mere bevidst om, hvad jeg står for som leder, og fik mere mod til at træde i karakter".

Direktør & Medlem af Executive Cognito

Workshoppen er et mikro retreat, der skaber rummet og rammen omkring en eksklusivt individuel oplevelse og proces, der guider den enkelte leder til at finde roen til at fokusere på det, der er vigtigt for dem, så de kan træffe de rigtige beslutninger og handle på dem. Så de kan udleve deres ambitioner ved at bringe deres styrker i spil. Ved at have sig selv med. 

 

Formatet veksler mellem introducerende oplæg, faciliteret dialog og individuelle refleksionsøvelser. Mellem oplevelse, indsigt og handling.

 

Neuro-intelligente funktioner i app'en og et systematisk opfølgningsprogram støtter desuden deltagerne i at få forankret deres udbytte af workshoppen i praksis med en daglig Time Out.  

"

"Jeg havde ikke forventet at få så meget med på kun 3 timer.

Konkret, håndgribeligt værktøj [...] rykkede lige med det samme. Meget relevant".

"Der er ikke noget at sætte en finger på.  Gitte er super skarp og præcis

og forløbet er bygget op på en måde, der giver rigtig god mening."

 

Mere information om:

AsoY har en overraskende utraditionel tilgang, der kan forløse potentialet i den enkeltes Personlige Lederskab ved hurtigt og effektivt at give adgang til indre og ydre ressourcer som fx styrker, drivere, ambitioner og relationer.

 

Konceptet, der er forsknings- og oplevelsesbaseret, egner sig til ledere og specialister, som i endnu højere grad ønsker at bringe deres personlige ressourcer i spil i deres lederskab, så de kan stå stærkt i sig selv som mennesker og som ledere. Så de endnu bedre kan Lede sig selv og andre.

 

Vi træner ledere og specialister i en konkret og systematisk metode og måde at tænke på, som automatisk løsner op for kognitive blokeringer. Den sætter gang i en dybdegående refleksionsproces, som frisætter energi og udfordrer status quo. Det gør, at de får øje på andre måder at gribe udfordringer an på, ser muligheder og løsninger, og styrkes i at træffe beslutninger.

Det gør vi vha. et intuitivt, visuelt og neuro-intelligent værktøj – AsoY app'en – der med 5 enkle trin guider brugeren hele vejen. Den fungerer som et ultra personligt kompas, der giver direkte adgang til de ressourcer, den enkelte har i og omkring sig selv.  

Som led i en interaktiv workshop bruges app'en til at facilitere en rejse indad til kernen af den enkeltes Personlige Lederskab ved at: 

  • udvikle hver enkelt deltager gennem oplevelse og indsigt i ressourcer, som de har til rådighed.  

  • skærpe deltagernes fokus og bevidsthed om deres individuelle tankemønstre og beslutningsadfærd, så de bliver klarere i deres prioriteringer og tydeligere i deres udmeldinger.

  • styrke deres oplevelse af flow og indre motivation – af drivkraft, gennemslagskraft og handlekraft.

  • reducere stress.

IMG_4062_edited_edited.jpg