Anderledes og effektfuld tilgang til Personligt Lederskab  

IMG_4068_edited.jpg

""AsoY er et effektivt værktøj til at sikre den travle direktør det nødvendige pusterum med vigtige refleksioner over selvledelse"  

Frank Ewert, Direktør & Partner, Executive Cognito A/S

Imponerende teknik til at få sat ord på både lederskab, følelser, behov og indsigt"

Michael Wätjen, Direktør & Partner, Nine A/S 

"Meget inspirerende værktøj, som jeg helt sikkert kommer til at bruge til at udfordre mig selv og tage beslutninger med"

Leder & Medlem af Protreptisk Ledernetværk

Workshoppen er et mikro retreat, der skaber rummet og rammen omkring en eksklusivt individuel oplevelse og proces, der guider den enkelte leder til at finde roen til at fokusere på det, der er vigtigt for dem, så de kan træffe de rigtige beslutninger og handle på dem. Så de kan udleve deres ambitioner ved at bringe deres styrker i spil. Ved at have sig selv med. 

 

Formatet veksler mellem introducerende oplæg, faciliteret dialog og individuelle refleksionsøvelser. Mellem oplevelse, indsigt og handling.

 

Neuro-intelligente funktioner i app'en og et systematisk opfølgningsprogram støtter desuden deltagerne i at få forankret deres udbytte af workshoppen i praksis med en daglig Time Out.  

"

"Jeg havde ikke forventet at få så meget med på kun 3 timer.

Konkret, håndgribeligt værktøj [...] rykkede lige med det samme. Meget relevant".

"Jeg blev mere bevidst om, hvad jeg står for som leder, og fik mere mod til at træde i karakter".

"Der er et før og et efter, hvis og når man er klar til at gå ind i arbejdet med Gitte.

Hendes store viden, kompetence og indsigt giver en mulighed for en større selvforståelse.

Man finder et nyt afsæt i sine personlige forcer, så man er klar til at gå vejen selv med fornyet selvindsigt.

"

Få mere at vide:

AsoY har en overraskende utraditionel tilgang, der kan forløse potentialet i den enkeltes Personlige Lederskab ved hurtigt og effektivt at give adgang til indre og ydre ressourcer som fx styrker, drivere, ambitioner og relationer.  

 

Konceptet, der er forsknings- og oplevelsesbaseret, egner sig til ledere og specialister, som i endnu højere grad ønsker at bringe deres personlige ressourcer i spil i deres lederskab, så de kan stå stærkt i sig selv som mennesker og som ledere. Så de endnu bedre kan Lede sig selv og andre.

 

Vi træner ledere og specialister i en konkret og systematisk metode og måde at tænke på, som automatisk løsner op for kognitive blokeringer og medvirker til at slippe paraderne, så man kan frisætte energi og udfordre status quo. Det sætter gang i en dybdegående refleksionsproces, hvor deltagerne får øje på andre måder at gribe udfordringer an på, ser muligheder og løsninger, og bliver styrket i deres beslutningsprocesser.

Det gør vi vha. et intuitivt, visuelt og neuro-intelligent værktøj – AsoY app'en – der er designet som et kompas til personligt lederskab: til at lede sig selv og andre.

 

5 enkle trin guider brugeren hele vejen og give direkte adgang til de ressourcer, den enkelte har i og omkring sig selv. Dem man ikke umiddelbart tænker sig til, og hjælper dermed den enkelte leder med at udvide sit handlerum i fht. et konkret mål, ambition eller udfordring. Vi kan vist alle sammen blive enige om, uanset hvor dygtig en leder man er, vil man uundgåeligt løbe ind i udfordringer. 

Som led i en interaktiv workshop bruges app'en til at facilitere en rejse indad til kernen af den enkeltes Personlige Lederskab ved at: 

  • give hver enkelt deltager en udviklende oplevelse og indsigt ved at stille ind på netop de ressourcer, som de har til rådighed, og ud fra det sætte retning, træffe beslutninger og handle.  

  • skærpe deltagernes fokus og bevidsthed om deres individuelle tankemønstre og beslutningsadfærd, så de bliver klarere i deres prioriteringer og tydeligere i deres udmeldinger.

  • styrke deres oplevelse af flow og indre motivation – af drivkraft, gennemslagskraft og handlekraft.

  • reducere stress.

IMG_4062_edited_edited.jpg