top of page

Anderledes og effektfuld tilgang til Personligt Lederskab  

IMG_4068_edited.jpg

"AsoY er et effektivt værktøj til at sikre den travle direktør det nødvendige pusterum med vigtige refleksioner over selvledelse"  

Frank Ewert, Direktør & Partner, Executive Cognito A/S

 

Imponerende teknik til at få sat ord på både lederskab, følelser, behov og indsigt"

Michael Wätjen, Direktør & Partner, Nine A/S 

"Meget inspirerende værktøj, som jeg helt sikkert kommer til at bruge til at udfordre mig selv og tage beslutninger med"

Leder & Medlem af Protreptisk Ledernetværk

KOMPAS TIL PERSONLIGT LEDERSKAB

Personligt lederskab handler om, hvordan man bedst leder sig selv og andre -– gennem udfordringer, mål, ambitioner og mentale tilstande. 

Det er ikke kun for ledere. 

Personligt lederskab handler om at:

 • lede indad = hvordan man bevidst bringer det fulde spektrum af personlige ressourcer i og omkring sig selv i spil, og hvordan man bringer sig selv i en ressourcefuld mental tilstand

 • lede nedad = hvordan man leder medarbejdere, projektdeltagere eller andre ledere

 • lede opad = hvordan man leder sin chef eller bestyrelse

 • lede til siden = hvordan man "leder" kolleger gennem udfordringer eller modstand, som kan trække energien og motivationen ned teamet, ledergruppen eller bestyrelsen 

For uanset hvor dygtig en leder eller medarbejder man er, vil man uundgåeligt løbe ind i udfordringer.

Størstedelen af dem, der allerede bruger AsoY, oplever udfordringer med at:

 • være tydelig i fht. egne behov og deres kommunikation

 • sige fra

 • tage den svære samtale med en chef, medarbejder, kollega mfl. 

 • styre ens mentale tilstand inkl. stressniveau, energi og modstand  

 • prioritere og navigere mellem muligheder og begrænsninger

 • afgive styring, give plads og lytte til input

 • håndtere ”new ways of working” efter covid19 fx lede og arbejde på distance

 • navigere i diversitet og diversitetspolitik

For mange resulterer manglende fravalg, nye ansvarsområder og grænseløst arbejde i øget arbejdspres og tilsidesættelse af privatliv og helbred. Derfor er det ikke overraskende, at 500.000 har oplevet et forhøjet stress-niveau de sidste to uger. Læs mere her.

 

AsoY er et mix-and-match-baseret totalkoncept bestående af workshops, opfølgningsprogram, 1:1 og det intuitive, visuelle og neuro-intelligente værktøj – AsoY app'en – der er designet som et kompas til Personligt Lederskab til at lede sig selv og andre ved at stille ind på personlige ressourcer, man ikke rationelt tænker sig til, så man kan sætte retning på ambitioner og mål, træffe bedre beslutninger og handle på dem, og finde løsninger på de udfordringer, man ikke umiddelbart ved, hvordan man skal gribe an.

ASOYS UNIKKE TILGANG TIL PERSONLIGT LEDERSKAB  

AsoY har en overraskende utraditionel og unik tilgang, der kan forløse potentialet i den enkeltes Personlige Lederskab ved hurtigt og effektivt at give adgang til indre og ydre ressourcer som styrker, drivere, ambitioner, relationer og mentale tilstande, og som kan bruges i den enkeltes aktuelle situation. Helt konkret. På en måde, der falder netop dém let og naturlig.

 

Konceptet, der er forsknings- og oplevelsesbaseret, egner sig til ledere og specialister, som i endnu højere grad ønsker at bringe deres personlige ressourcer i spil i deres lederskab, så de kan stå stærkt i sig selv som mennesker og som ledere. Så de endnu bedre kan Lede sig selv og andre.

 

Vi træner ledere og specialister i en konkret og systematisk metode og måde at tænke på, som automatisk løsner op for kognitive blokeringer og medvirker til at slippe paraderne, så man kan frisætte energi og udfordre status quo. Det sætter gang i en dybdegående refleksionsproces, hvor deltagerne får øje på andre måder at gribe udfordringer an på, ser muligheder og løsninger, og bliver styrket i deres beslutningsprocesser.

Den proces faciliteres gennem app'ens 5 trin, der guider den enkelte hele vejen og give direkte adgang til de ressourcer, han eller har i og omkring sig selv, og hjælper dermed den enkelte med at udvide sit handlerum i fht. et konkret mål, ambition eller udfordring.  

I den interaktive workshop bruges app'en til at facilitere en rejse indad til kernen af den enkeltes Personlige Lederskab ved at: 

 • give hver enkelt deltager en udviklende oplevelse og indsigt ved at stille ind på netop de ressourcer, som netop de har til rådighed, og ud fra det sætte retning, træffe beslutninger og handle.  

 • skærpe deltagernes fokus og bevidsthed om deres individuelle tankemønstre og beslutningsadfærd, så de bliver klarere i deres prioriteringer og tydeligere i deres udmeldinger.

 • styrke deres oplevelse af flow og indre motivation – af drivkraft, gennemslagskraft og handlekraft.

 • reducere stress automatisk.

IMG_4062_edited_edited.jpg

Workshoppen er et mikro retreat, der skaber rummet og rammen omkring en eksklusivt individuel oplevelse og proces, der guider den enkelte leder til at finde roen til at fokusere på det, der er vigtigt for dem, så de kan træffe de rigtige beslutninger og handle på dem. Så de kan udleve deres ambitioner ved at bringe deres styrker i spil. Ved at have sig selv med. 

 

Formatet veksler mellem introducerende oplæg, faciliteret dialog og individuelle refleksionsøvelser. Mellem oplevelse, indsigt og handling.

 

Neuro-intelligente funktioner i app'en, herunder visuel nudging og mental tracking, samt et systematisk opfølgningsprogram støtter desuden deltagerne i at få forankret deres udbytte af workshoppen i praksis med en daglig Time Out.  

"

"Jeg havde ikke forventet at få så meget med på kun 3 timer.

Konkret, håndgribeligt værktøj [...] rykkede lige med det samme. Meget relevant".

"Jeg fik et wake-up call i forhold til måden, jeg vil lede på fremover"

"Jeg blev mere bevidst om, hvad jeg står for som leder, og fik mere mod til at træde i karakter".

"

Få mere at vide:

bottom of page