Ydelser & Koncept

AsoY arbejder systematisk og dybdegående med personligt lederskab og stress på tværs af private og offentlige virksomheder. Se ex på leder- og stressforløb

Vi tilbyder workshops, individuelle forløb og en app, der samlet set udgør et ultra personligt, indsigtsgivende og oplevelsesbaseret koncept.


Konceptet adskiller sig fra traditionel lederudvikling og stresshåndtering, fordi det:

 • træner den enkelte i en ny og banebrydende, effektiv og effektfuld tilgang.

 • tilbyder et unik neuro-intelligent værktøj i form af AsoY app'en, som giver direkte adgang til personlige ressourcer på en måde, der bryder igennem og går bagom det kognitive styresystem.

 

App’en kan bruges med det samme – uafhængigt af en konsulent eller behandler – men for at sikre optimal brug, størst udbytte, hurtigere og varig effekt, kan det digitale værktøj med fordel kombineres med en virtuel eller fysisk workshop à ca. 3 timer, hvor deltagerne får en grundig personlig indføring i app’en, bliver selvkørende og mærker effekt allerede første gang.  

AsoY tager opfølgning alvorligt. Det skal ikke "bare" være en god oplevelse at bruge AsoY. Derfor indeholder konceptet et integreret opfølgningsprogram, som både støtter deltagerne i at komme godt fra start og godt videre fra den udviklingsproces, som app'en og workshoppen igangsætter. 

 

Det imødekommer den klassiske udfordring i såvel lederudviklingskurser som kultur & sundhedsprogrammer, hvor opfølgning netop ofte mangler og efterspørges.

Fantastisk opfølgningssession med Gitte. Det er vildt, hvad der sker både for mig selv og de andre deltagere i den her proces. 

Gitte tilbyder en form for coaching, der er så ekstremt effektiv og dybdegående både 1:1 og 1 til mange".

Jeg har fået og får stadig SÅ meget ud af det her forløb. 

Iben Skau-Olsen, professionel skuespiller 

Deltager i workshopforløb med app, styrketest & speed-coaching

 
 

Basispakke:

AsoY app'en er kernen i konceptet. 

 

Den er et neuro-intelligent digitalt værktøj med 5 enkle trin til dybdegående indsigt i personlige ressourcer, behov og drivkraft. 

Indbygget opfølgningsprogram:

 • Tjek ind i app’ens neuro-intelligente funktion, som på <10 sek. automatisk præger hjernen og gør det lettere at omsætte ressourcerne, man får adgang til, i konkrete beslutninger og handlinger.

 • 3 inspirationsmails over 3 uger.  

 • All-in testforløb med effektmåling over 3 uger som led i forskningsprojekt. Online evaluering.  

Tilkøb:

​​

 • Minipakke med app & 90-min session

 • Klippekort til 3, 5 eller 8 coachingsessioner

Leder- & karriereforløb:

Pakken til ledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer kan sammensættes af:

 • En eller flere workshops, der faciliterer en personlig guidet indføring, oplevelse og indsigt vha. AsoY app'en og styrketest. Inkluderer altid effektmåling med online evaluering. 

 • Effektiv og målrettet individuel speed-coaching som led i workshopforløb.

 • Individuelt coachingforløb – også i forbindelse med jobskifte.

 • Virtuel opfølgningsworkshop for hele eller dele af gruppen.

 

De individuelle workshops, der kan sammensættes til forløb (se eksempel):

:

 • Styrkebaseret Netværksstrategi med individuel styrketest (se program).​

 • Time-out for Ledere: Indre motivation – drivkraft, gennemslagskraft, handlekraft (se program).

 • Event for personaleforeninger: deltagerne bliver rystet sammen af personlige kunstoplevelser ud over det sædvanlige. Holdes online med tour i fænomenalt virtuelt univers eller på et kunstmuseum efter eget valg (program). 

Stressforløb:

Stress-pakken er møntet på virksomheder, kommuner og forsikringsselskaber  og består af korte intensive forløb i forskellige formater: 

 • Individuelle forløb à 3 uger, hvor app'en bruges på egen hånd. Adgang til lukket online forum med mulighed for daglig kontakt, personlig støtte og for at dele udfordringer og succeser, spejle sig i andres proces og deltage i live chat og coaching events. 

 • Gruppeforløb à 3 uger med virtuelle og/eller fysiske workshops, der giver personlig indføring i app'en. Inkluderer et systematisk opfølgningsprogram, der støtter op om den enkeltes udbytte og udviklingsproces for at modvirke tilbagefald

 • Train-the-trainer forløb. Træning af interne medarbejdere i at introducere tilbuddet omkring AsoY og i at anvende app'en som opfølgnings- og dialogværktøj i egne samtaler, herunder traditionelle  psykologforløb, Mindfulnesskurser og eksisterende Kultur & Sundhedstilbud for at styrke udbyttet af disse og sikre opfølgning.

 • Komplet materialepakke til  medarbejdere og brugere.

 • Effektmåling, online evaluering, rapport, formidlet analyse.

 • 1:1 stresscoachingsforløb, herunder metakognitive forløb à 5 sessioner.