top of page

Personligt Lederskab & Stress 

compas.png

HVORFOR ER PERSONLIGT LEDERSKAB AFGØRENDE I FORHOLD TIL STRESS?

 

Det er det bl.a. fordi mange oplever, at de er under pres. At tiden ikke slår til i forhold til at bestride alle deres roller i hverdagen på en tilfredsstillende måde. At de ikke bruger deres tid, energi og ressourcer på det, der er vigtigst. At de ikke helt har sig selv med. At de savner tid til at fokusere.

Det er indlysende, at fokus styrker koncentrationen, som igen styrker effektiviteten, produktiviteten og kreativiteten, som gør, at man oplever flow og indre motivation. Mens manglende fokus og hyppige afbrydelser gennem længere tid derimod kan resultere i mental ubalance og stress. At finde og bevare balancen kræver både personligt lederskab og god ledelse.  

STRESSHÅNDTERING: MELLEM LEDELSESOPGAVE & LIVSOPGAVE

Forebyggelse og reduktion af stress er både en ledelsesopgave og en livsopgave.

 

Ledelsesdelen handler om at skabe rammerne for trivsel, så produktiviteten øges og sygefravær sænkes. For højt sygefravær er et ledelsesproblem.

Men som mennesker er vi i sidste ende de eneste, der kan tage ansvar for vores eget helbred, og tage lederskab ved at sige stop til det, der skaber stress – også hvis det er vilkår, man ikke umiddelbart kan se, at man kan gøre noget ved. Dét er udfordrende. Og så kommer processen til at handle om de tanker, man vælger at give opmærksomhed og fokusere på, hvordan man stopper dem og flytter ens opmærksomhed og fokus henimod dét, man kan gøre noget ved og handle på det. Dét fokusskift kan AsoY hjælpe med at øve sig i.    

ASOY: GATEWAY UD AF STRESS

AsoY støtter den enkelte i at hjælpe sig selv med at forebygge, reducere og bryde ud af stress ved at guide dem til at stoppe op, fokusere, finde ro og pausere tankemylder, så de kan få kontakt med de indre og ydre ressourcer, de har brug for i deres aktuelle situation, og bruge dem med det samme.

For adgang til personlige ressourcer er vejen til at få det bedre. På kort og lang sigt. Men når man har stress eller "bare" er fortravlet og under hverdagspres, er adgangen til ressourcerne begrænset.

​AsoY app'en er et effektivt værktøj til at få klarhed – både over behov og ressourcer. Den er designet som et personligt kompas, man har på sig hele tiden og hurtigt kan tage frem for at stille ind på det, der er vigtigst, så man kan prioritere og træffe bevidste valg og fravalg ud fra det. Og dermed lede sig selv ud af stress. 

ASOYs STRESSFORLØB TIL AUTOMATISK STRESSREDUKTION

App'en bruges som værktøj i AsoYs stressforløb, der adskiller sig fra traditionelle stress-håndteringsforløb, fordi det arbejder på stressens præmisser ved at bryde igennem og gå bagom det kognitive styresystem, som typisk er blokeret, når man har stress.

Metoden løsner op for kognitive blokeringer og giver adgang til personlige ressourcer ved at udnytte den måde, kunst påvirker hjernen på og den særlige kvalitet ved æstetiske oplevelser, som automatisk reducerer stresshormoner i blodet. Få mere at vide her og her. Bemærk: den nye premium app kræver adgangsnøgle. Få en her. 

"I et hav af apps, der lover dig mental sundhed,

er ART speaks of YOU værd at fremhæve.

Den hjalp i al fald mig til at bruge kunsten

til at fokusere mit sind,

da mit stressforløb var sværest at håndtere."  

                                     Facebookopslag

                Eva, Kultur & Sundhedskonsulent

US jpg Download_on_the_App_Store_Badge_U
get-it-on-google-play-preview.png
bottom of page