top of page

AsoY til stress & mental sundhed

 – modstandskraft, livskraft, handlekraft   

IMG_4851.jpg

First movers inden for Kultur & Sundhed: i Næstved Kommune kan borgere nu få den nye premium udgave af AsoY appen via Sundhedscentret, Center for Arbejdsmarked og Det Digitale Jobcenter. Læs mere her.  

Samarbejdet med Næstved Kommune begyndte i 2020, hvor vi testede app'en med borgere, der var sygemeldt med stress og relateret angst eller depression. Nogle testede på egen hånd. Andre som led i workshopforløb på hhv. Center for Arbejdsmarked og Rønnebæksholm. Samme år blev appen testet med  målgruppen i Kolding Kommune og i 2019 som led i forløbet "Kulturvitaminer" på "Kunsten - Museum of Modern Art" i Ålborg kommune og før det i en psykologpraksis i Lyngby.

Seneste evaluering viser, at: 

  • Over 50% har oplevet, at de vha. app’en har fået kontakt med personlige ressourcer, og at det betyder noget for dem at få et værktøj, de har på sig hele tiden.

  • 50% har oplevet, at app’en hjælper dem med at komme i en ressourcefuld mental tilstand og flytte fokus VÆK FRA bekymringer og symptomer og HENIMOD ressourcer, løsninger og muligheder, og at det giver dem mere ro, mentalt overskud, energi og struktur i hverdagen.

  • 25% er blevet raskmeldt: én begyndte i praktik og en i nyt fuldtidsjob og bruger indsigterne fra app’en i overgangsfasen.

  • 4 ud af 6 sagsbehandlere har oplevet, at forløbet omkring app’en har hjulpet borgerne med at få kontakt til personlige ressourcer, så de kan hjælpe sig selv.

VÆRKTØJ OG VEJ TIL RO, RESSOURCER & ARBEJDSDYGTIGHED

Samlet set viser testforløbene at AsoY kan bruges som et skånsomt, effektivt og effektfuldt værktøj til at: 

  • reducere stress, angst og depression, fordi det automatisk påvirker hjernen på en måde, der bryder igennem det kognitive system, som blokerer, når man har stress. 

  • skabe en passende forstyrrelse, der i tråd med salut-genesis teorien, flytter fokus væk fra symptomer og henimod ressourcer, helt intuitivt, fordi det metoden går bagom det kognitive.

  • give brugeren adgang til personlige ressourcer, de har brug for, ofte på under 15 minutter. Det giver dem styrke at kunne hjælpe sig selv og have en vis kontrol over eget forløb.

  • skabe nye hensigtsmæssige strategier og gøre dem til daglig praksis vha. et systematisk opfølgningsprogram, som automatisk re-aktiverer deres ressourcer ved at stimulere hukommelsen visuelt. Det kan være med til at forebygge tilbagefald, fordi de beholder app'en efter forløbet.    

  • fremme mental sundhed, ro, indre motivation, modstandskraft, livskraft og handlekraft, der er afgørende for at blive og forblive arbejdsdygtig.

BRUGERE & FAGFOLK OPLEVER

“AsoY metoden er effektfuld og kan nå langt ind. 

Mindfulness kræver mere træning for at opnå samme effekt.

De to metoder kan meget fint supplere hinanden”

Interview med sygeplejerske & coach, Karina Tønder,

i Erfaringer med Protreptik

KUNSTEN FOTO 3.jpeg

© Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg 

"App’en kan give mig en pause fra tankemylder og det kaos, der er omkring mig. Jeg vil helt sikkert bruge den igen.”

Deltager i "Kulturvitaminer, Ålborg 

"App’en er god, ikke mindst når de har fri fra Kulturvitaminer til at bygge bro mellem forløbet og tiden efter, hvor de er overladt til sig selv”.

Peter Juul

Leder, KUNSTEN, Ålborg

"App'en er et godt tilbud, fordi den ikke er en del af systemet, men går gennem en ekstern samarbejdspartner. Borgerne kan fortsætte med at bruge den efter det 3 ugers forløb, vi afprøver den i.

 

Det er en stor fordel, at app'en kan bruges uafhængigt af os, men samtidig også kan bruges som et opfølgningsværktøj, der kan bygge bro mellem vores andre tilbud som fx 'Mindfulness' og 'Kultur i Arbejde', og på den måde bidrage til, at borgerne oplever en god overgang og et endnu større udbytte af dem". 

Yvonne Malling Steilman Therkelsen

Teamleder, Jobcenter Kolding

”Jeg synes, jeg fik et bedre samarbejde med borger, og fik set borger

fra en lidt anden vinkel, da borger åbnede sig mere op overfor mig.”

 

Sagsbehandler, Sygedagpengeteam, Næstved Kommune  

AsoY TAGER OPFØLGNING ALVORLIGT

AsoY handler ikke "bare" om oplevelse og indsigt, men om handling og opfølgning, som ofte efterspørges i Kultur & Sundhedsforløb jf. Niras rapport:

 

"Uden opfølgning, har det bare været en god oplevelse, og så går folk hjem i deres huler igen".

 

Deltagerne er bekymrede over at blive overladt til sig selv ved slutningen af disse forløb, hvor der – med rette – bliver lagt stor vægt på fællesskab, men når hverdagen rammer, er autonomi og evnen til at hjælpe sig selv og holde fast afgørende.

AsoY tilbyder en langsigtet løsning med et værktøj, der både giver adgang til personlige ressourcer og støtter den enkelte i at holde fast i dem, når symptomerne melder sig, eller hvis de senere er i risiko for tilbagefald. 

App'en kan desuden bruges som dialogværktøj i samtaler med borgere, forsikringstagere og medarbejdere. Se hvordan.

bottom of page