top of page

Slutbrugeraftale
End User Agreement (EUA)

Rammeaftale, der omfatter følgende dokumenter (download dansk version her):

  1. Slutbrugeraftale (EUA – End User Agreement) mellem selskaberne "GitteMaria" & "ART speaks of YOU ApS" (som i visse tilfælde forkortes ”AsoY”) og Kunden og alle de personer (”Brugeren”), som Kunden giver adgang til app’en og booker workshops og forløb til. (Extracts of the EUA translated into English). 

  2. Databehandleraftale & Persondatapolitik (DPA – Data Protection Agreement), som beskriver, hvordan "ART speaks of YOU ApS" behandler Kundens og Brugerens data

 

Når man som Kunde og Bruger booker og deltager i en workshop eller et forløb gennem "GitteMaria" & "ART speaks of YOU ApS" og tager AsoY applikationen i brug, accepteres disse vilkår, betingelser og Persondatapolitik, og man erklærer sig dermed indforstået med betingelserne i alle nedenstående dokumenter.

Dokumenterne i aftalen skal betragtes som de generelle vilkår, som "ART speaks of YOU ApS" & "GitteMaria" handler med sine kunder på, og dokumentet er derfor også at betragte som generelle handels- og betalingsbetingelser. Disse generelle vilkår repræsenterer begge selskaber.

Der kan vedlægges individuelle aftalevilkår om, hvad den enkelte kunde specifikt betaler for, til hvilken aftalt pris og over hvor lang tid – dvs. antal aftalte unikke brugeradgangsnøgler til antal aftalte unikke brugere), on-boarding program, workshops, opfølgningsseancer, online community 1:1 sessioner osv.

Gitte Maria Lønstrup Dal Santo

Founder, PhD & Mastercoach

05.02.2022

bottom of page