top of page
1906291-GL-46456_edited_edited.jpg

PHD & PRAKTIKER – LEDERCOACH & STRESSCOACH

 

AsoY udspringer af min ph.d. og 10 års praksis som professionel coach og stresscoach primært for ledere og specialister. Har over 4000 sessioner bag mig inden for:

  • lederudvikling og -sparring med fokus på personligt lederskab

  • karrierecoaching med ekspertise i karriereskift og transitioner

  • stresscoaching med en mindful og metakognitiv tilgang

Er uddannet i klassisk coaching inden for det systemiske og NLP-baserede. Det er mit håndværk.

"Gitte er indbegrebet af sublim inden for sit felt. Hendes evne til hele tiden at være opsøgende på nye teknikker og redskaber sammenholdt med hendes evne til at omsætte og integrere dem i hendes coaching betyder, at man altid overraskes og forstyrres tilpas i sin tænkning.

Gitte når lynhurtigt ind til det, der er kernen hos den enkelte for derved at understøtte, at det første skridt, der tages, er det rette mod den ønskede udvikling eller mål."

Pernille Steen, PA

JEG HAR UDVIKLET ASOY FORDI

Gennem årene har jeg coachet hundredvis af mennesker, der er på vej videre til noget andet, men som har svært ved at sætte ord på det, de vil, kan, er og har brug for.

Det kan være ledere, som har svært ved at sætte ord på det, der driver dem i lederskabet og karrieren, på de sider af sig selv, de vil have mere i spil, eller på det, der skal styre deres beslutninger, så de kan bruge deres tid, energi og ressourcer på det, der giver mening og gør en forskel. Eller det kan være stressramte, som ikke har kontakt til deres behov eller til de personlige ressourcer, der kan hjælpe dem med at få det bedre.

Når man i situationer som disse prøver at tænke sig til de "rigtige" svar, er det min erfaring, at de kognitive processer og tilgange ofte kommer til kort.

Derfor har jeg udviklet en anderledes og systematisk metode, der kan løsne op for kognitive barrierer ved at gå bagom det kognitive "styresystem".

Metoden er digitaliseret som en personlig appløsning, der er skabt som et visuelt og "neuro-intelligent" kompas til personligt lederskab: 

 

til at give selvindsigt og retning i livet og i lederskabet, så man kan stå stærkt i sig selv. Have sig selv med. Lede sig selv og andre – også ud af stress. Ved at finde roen til at fokusere, så man kan få klarhed til at træffe de rigtige beslutninger og handle på dem

I forbindelse med workshops om hhv. lederudvikling og stresshåndtering giver jeg en personlig indføring i app'en som afsæt for en dybdegående personlig proces. Den kan også indgå i individuelle forløb eller bruges på egen hånd som selv-coachingværktøj til indsigt, drivkraft og handlekraft. Til at forebygge og reducere stress. På kort og lang sigt. .

Historien bag AsoY

AMBITION, EFFEKT & IMPACT

Ambitionen er at udbrede dette nytænkende og virkningsfulde koncept, som støtter hver enkelt leder og medarbejder i at udfolde netop deres Personlige Lederskab og menneskelighed. Helt konkret. I forhold til en aktuel udfordring, en beslutning eller mål. Når de er i tvivl og søger svar, har brug for afklaring, retning, motivation eller ro til at fokusere, mærke sig selv og dét, der giver mening og energi i deres tilværelse, karriere og lederskab. Så de kan lede sig selv og andre.  

Hvordan kunst kan bruges til at udvikle, træne og forfine den menneskelige dimension i lederskabet, give overskud i den enkeltes ressourceregnskab, fremme trivsel på arbejdspladserne og mental sundhed i samfundet, får mere og mere opmærksomhed bl.a. i en serie af lederportrætter om:

  • Stadsdirektør Stefan Andersen, der både bruger kunsten i sit personlige lederskab og til at facilitere udviklingsprocesser i organisationen.

  • Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri, der bruger den som modpol til arbejdslivet.

  • Direktør Anne Marie Oksen fra CEJ Ejendomsadministration, der råder over en imponerende kunstsamling, som de bruger til at skabe dialog og gode relationer med kunder og som modvægt til hverdagen, hvor arbejdsopgaverne kræver, at de er rationelle og effektive.

  • Museumsleder Cecilie Monrad, der gennem mange år har flettet kunst og mental sundhed sammen i tråd med Søren Brostrøms udtalelse: ”Der er ingen tvivl i mit sind om, at vi skal have kultur og sundhed til at smelte mere sammen”.

  • Leder Mette Bonde, der bruger kunst som led i en strategisk trivselsfremmende indsats mhp. at udløse potentiale i sine medarbejdere. Som hun fortæller til Lederne.dk, har investeringen givet ”et langt lavere sygefravær og dermed vist sig at være en god forretning for arbejdspladsen”.

Jeg håber, det kan inspirere flere ledere og virksomheder til at udnytte potentialet i sådan en innovativ strategisk investering – for organisationen og den enkelte. 

 

AsoY understøtter den enkelte organisation i at implementere nytænkende, langsigtet og strategisk bæredygtig CSR/CCR, trivselsfremme og produktivitetsstrategi med leder- og medarbejderudvikling, baseret på ressourcer, styrker og automatisk stressreduktion mhp. at skabe og forankre en levende kultur omkring Personligt Lederskab på tværs af organisationen. Læs mere her.

 

AsoY gør implementeringen og eksekveringen lettere med et konkret værktøj og en systematisk måde at tænke og tracke personligt lederskab og mental sundhed på: neuro-intelligente funktioner i app'en, herunder "Tracking", gør det nemlig muligt for brugeren både at påvirke sin mentale tilstand på <10 sekunder og tracke personlig udvikling, resultater og løsningsmodeller over tid – efterhånden som man fylder app’en med billeder, man selv vælger. Helt intuitivt.

Tag fat i mig, hvis I vil høre mere om, hvordan AsoY kan løfte jeres strategi og passes ind i jeres rammer og regi.

Gitte Maria Lønstrup Dal Santo 

Founder, ph.d., cert. coach & stresscoach

bottom of page