Innovativ og strategisk indsats 
i forhold til mental sundhed & trivsel

IMG_4356.JPG
IMG_4843_edited.jpg
 

VÆRD AT VIDE OM

PRISEN PÅ SYGEFRAVÆR PGA STRESS

27 milliarder om året koster sygefravær pga. stress det offentlige, forsikringsselskaber og virksomheder. 

 

Op til 300.000 danskere har alvorlig stress

 

Hver sjette lønmodtager har været sygemeldt med stress.

 

De fleste sygemeldes i 12 uger. Ofte længere. Hver femte stressramt er i risiko for at miste sit job.

I kommunerne er det 40-60% af sygedagpengemodtagerne.

I forsikringsselskaberne er antallet af forsikringstagere, der får psykologbehandling gennem deres sundhedsforsikring, steget med over 80% sidste år. Det har skabt millionunderskud.

I virksomhederne resulterer højt sygefravær pga. stress i daglige udfordringer og videnstab, når de sygemeldte ikke kommer tilbage.

Alle de involverede ønsker hurtigt raskmelding – ikke mindst den stressramte. Men trods en olympisk behandlingsindsats med længerevarende forløb, ender mange med at få tilbagefald. Hvad skyldes det?

Udover forhastede indslusningsforløb, mangler der ofte systematiske langsigtede opfølgningsforløb, der bygger bro til tiden efter behandlingsforløbet for at sikre vedvarende forandring, som det bl.a. fremgår af ny rapport fra Sundhedsstyrelsen

Stress svækker de kognitive funktioner, der gør, at man kan tænke klart og løsningsorienteret. Derfor kan man ikke rationelt beslutte sig for at komme af med det.

 

AsoY er et neuro-intelligent digitalt værktøj, der bryder igennem det kognitive system, løsner op for kognitive blokeringer og guider den stressramte til at få adgang til personlige ressourcer, så de kan hjælpe sig selv med at bryde ud af stress, finde fodfæste og få det bedre. På kort og lang sigt. 
 

Værktøjet er en app med 5 enkle trin, som guider den enkelte igennem en ultra struktureret og ultra personlig proces. Mere om det her. 

HVAD KAN MAN FÅ UD AF ET SAMARBEJDE MED ASOY OM EN STRATEGISK INDSATS?

AsoY servicerer alle de interessenter, der er involveret, når et menneske får stress – fra den stressramte til kommuner, regioner, anden aktører, arbejdsgivere og forsikringsselskaber. Vi faciliterer workshops og individuelle forløb, hvor app'en og et systematisk opfølgningsprogram er en integreret del af løsningen. Se hvordan.

Vi arbejder målrettet med impact ud fra disse parametre:

 

 • Økonomiske besparelser ved reduktion af sygemeldinger og tilbagefald pga. stress  gennem hurtig indsats med fokus på effekt første gang.

 • Jobparathed som en integreret del af vejen mod trivsel. Målet er at hjælpe den stressramte tilbage i arbejde og sikre en god overgang.  

 • Forbedring af mental trivsel og vedvarende effekt over tid med et personligt værktøj, den stressramte har på sig hele tiden, kan bruge med det samme og beholde for at hjælpe sig selv med at få kontakt med sine ressourcer, holde fast i dem, blive modstandsdygtig og få mere mentalt overskud.​

 • Personligt Lederskab fordi metoden træner den enkelte i at fokusere, prioritere, finde løsninger og træffe beslutninger. Det reducerer stress og øger produktivitet.

 

 • Trivsel og social kapital med et oplevelsesbaseret og ressourcegivende koncept, der bringer medarbejdere tættere sammen og gør, at de får øje på hinandens styrker, hvilket både styrker fællesskabet og motivationen.

 

INNOVATIV & COST - EFFICENT ALTERNATIV &

SUPPLEMENT TIL TRADITIONEL STRESSHÅNDTERING 

AsoY adskiller sig fra mere traditionelle stresshåndteringstilbud, fordi konceptet:

 • automatisk bryder igennem det kognitive system og løsner op for blokeringer vha. en  teknologi, der omsætter den måde, billedkunst påvirker hjernen på.

 • udnytter den automatisk stress-reducerende effekt af æstetiske oplevelser.

 • skaber effekt første gang på 5-15 minutter ved give adgang til behov og personlige ressourcer og ved at flytte fokus fra tankemylder til ro, klarhed og handling. Brugeren skal ikke gøre andet end at lade sig guide trin for trin – helt intuitivt.  

 • indeholder et systematisk opfølgningsprogram, som automatisk re-aktiverer den enkeltes ressourcer visuelt på under 10 sekunder og dermed:

 • støtter stressramte i at integrere sine ressourcer i hverdagen og forebygge tilbagefald med et værktøj, de har på sig hele tiden og kan bruge til at hjælpe sig selv ud af stress. Uafhængigt af en behandler.

 • giver brugeren en oplevelse af at kunne kontrollere sit eget forløb og have sig selv med i det.  

 • kan igangsættes med det samme i form af kortere og billigere forløb.

 • er en langsigtet løsning, der kan bidrage til behandlende og forebyggende indsatser.

 • kan kombineres med eksisterende tilbud inkl. traditionel behandling som led i en samlet rehabiliteringsplan. Se, hvordan app'en kan bruges som dialogværktøj i samtaler og forløb med stressramte for at øge udbyttet. 

Læs mere om AsoYs forskningsbaserede tilgang til stress og mental sundhed i selve app'en. Se under EXPLORE.

US jpg Download_on_the_App_Store_Badge_U
get-it-on-google-play-preview.png

EFFEKTIV, EFFEKTFULD & NATURLIGT STRESS-REDUCERENDE 

AsoYs tilgang til stresshåndtering er overraskende utraditionel, fordi den bruger et effektfuldt element, nemlig billedkunst, der er effektivt til at styrke mental sundhed, trivsel og sænke sygefravær, som denne virksomhed har fået øje på

 

Men hvorfor er det effektivt? Det er det, fordi kunst arbejder på stressens præmisser, bagom det kognitive, ved at stimulere spejlneuroner i hjernen og naturligt stressreducerende hormoner. Derfor behøver man ikke vide noget om kunst for mærke effekten. Alle værker kan bruges – også fra nettet.  

Forskning viser, at det at se på kunstværker, man kan lide, øjeblikkeligt sænker kortisolniveauet og inflammationsmarkørerne i blodet samtidig med, at det booster serotonin, dopamin og oxytocin, der giver ro i nervesystemet og løfter energien.

Der er, med andre ord, rationelt belæg for helt strategisk at inddrage et irrationelt element, når det drejer sig om at knække koden til mental sundhed.

 

Det unikke ved AsoY konceptet er, at det både udnytter den naturligt stress-reducerende effekt i hormon- og nervesystemet, og den visuelle stimulering af hhv. spejlneuroner og sanselig hukommelse. Og guider brugeren hele vejen trin for trin.

Ditte screen shot.png

En neuro-intelligent funktion i app’en (t.v.) sikrer, at brugeren på under 10 sekunder kan få kontakt med de personlige ressourcer eller en ressourcefuld mental tilstand, de tidligere har fået adgang til via app'en. For når de genser de billeder og indsigter, de selv har gemt i i den, aktiverer det automatisk den visuelle hukommelse og medvirker til at danne nye spor i hjernen, så man kan ændre adfærd og tilstand.

Den målbare effekt oplevede en stressramt direktør for nylig, da hun i et 3 ugers testforløb, tjekkede ind i app’en hver aften. Hver gang hun genså sine billeder, faldt hun til ro og på under 10 sekunder begyndte hun at gabe, faldt i søvn og sov igennem for første gang i 5 år.

VÆRD AT VIDE OM 

 

EFFEKTEN AF KUNST I EN STRATEGISK INDSATS 

Der er stort potentiale for at bruge kunst som led i en strategisk og innovativ indsats i forhold til stress og trivsel i danske virksomheder og forsikringsselskaberDet fremgår af en artikel i Lederne. hvor leder Mette Bonde fortæller, at:

"Investeringen har resulteret i et langt lavere sygefravær. 

At arbejde med kunst som led i en strategisk trivselsfremmende indsats... 

har vist sig at være en god forretning for arbejdspladsen, 

der de senere år tre gange har været i top fem på listen over Danmarks bedste arbejdspladser"

 

De senere år er kommunerne begyndt at arbejde strategisk med Kultur & Sundhed inspireret af USA, UK, Sverige og Finland.

Undersøgelser viser med al tydelighed, at kunst er ualmindelig effektivt til at reducere stress. Når det drejer sig om at knække koden til mental sundhed er der, som nævnt, rationelt belæg for at inddrage et irrationelt element, som kunst som regel anses for at være.

Ifølge WHO oplever:

 • 8 ud af 10 øget trivsel. De har i gennemsnit flyttet sig fra 38 til 58 på WHOs skala

 • 68% kan bedre varetage arbejde

 • 97% er tilfredse med deres forløb

Se resultaterne af AsoYs Kultur & Sundhedsforløb