top of page

AsoY & automatisk stress-reduktion


“Cutting-edge” forskning viser, at kunstoplevelser reducerer stresssymptomer med 60-70% og øger livskvaliteten med 80-90%.


De påvirker os helt ned på celleplan.


Det kan øjeblikkeligt spores i blodet, hjernen, hormonbalancen og nervesystemet.

Det stimulerer nemlig naturligt stressreducerende hormoner som dopamin, serotonin og oxytocin, og det sænker kortisol- og inflammationsniveauet i blodet markant.


Dét skaber helt automatisk ro i nervesystemet og gør, at man oplever nærvær, energi og meningsfuldhed. Det vender underskud til overskud. Og forebygger.

AsoY faciliterer den effekt med en app-løsning, der virker automatisk stress-reducerende.


Effekten indtræder første gang på 5-15 min. og derefter på <10 sek.

Blot ved følge app'ens 5 trin og bruge de to "neuro-intelligente funktioner."


Det er på ingen måde nødvendigt at vide noget som helt om kunst for at mærke effekten og få maksimalt udbytte ud af app'en.

App’en kan betegnes som et "neuro-intelligent" værktøj, fordi det omsætter den måde, æstetiske oplevelser påvirker hjernen, nervesystemet og hormonbalancen på, til en teknologi, der konkret og praktisk faciliterer den målbare og naturligt stress-reducerende effekt af at se på kunst, og gør det let og hurtigt at bruge den til at finde ind i en ressourcefuld mental tilstand.


AsoY er en unik "neuro-intelligent" app-løsning, der arbejder på stressens præmisser, fordi den:

  • løsner op for de kognitive blokeringer, stress forårsager. Læs mere her og her.

  • giver adgang til “kroppens eget apotek” og sætter gang i den naturlige forebyggelses- og helingsproces, kroppen er skabt til selv at klare. Og derfor virker “anti-inflammatorisk”.


OM INFLAMMATION & ANTI-INFLAMMATION – HELT KORTBLISS: TAG DAGLIGT ET HORMONBAD I KUNSTEN

“Benyt enhver lejlighed til at gå på kunstudstilling.”

“Opsøg flere gange om ugen det storslåede, smukke og svimlende ved natur, kunst,

musik, litteratur, åndelighed osv. Gerne en time hver dag. Det sænker inflammationsniveauet.


Disse anbefalinger kommer fra den svenske journalist Maria Borelius, som gør den anti-inflammatoriske livsstil super tilgængelig, personlig og praktisk anvendelig i sine to bøger: “Sundhedsrevolutionen” og “BLISS”.

Borelius interviewer bl.a. psykologen Jennifer Stellar, som forsker i kunstens anti-inflammatoriske virkning. Borelius spørger hende:

“Kan man få lige så stor anti-inflammatorisk effekt af moderne kunst som af de gamle impressionister med deres dæmpede farver?” “Ja”, siger hun – uden at tøve.

Med andre ord:


Kunsten arbejder sammen med dig.


AsoY forstærker den proces og styrker kontakten med dig selv gennem fordybelse og nærvær.

Eller som min store inspirationskilde, enneagram-eksperten Russ Hudson, sagde på en workshop i København:

“Art brings us into presence and connects us to ourselves. It teaches us to see beauty everywhere. Including our own beauty.”

Forskningen viser, at æstetiske oplevelser af noget forunderligt smukt og storslået og udløser det følelsen af “ærefrygt”, som mere end nogen anden følelse – inklusiv tryghed og glæde.


Æstetiske oplevelser hjælper os med at blive klar over det, der er vigtigst, rigtigt, meningsfuldt og måske nødvendigt for os, netop nu. Den klarhed giver et nyt perspektiv på vores livssituation. Dét gør, at vi lettere kan navigere i den, handle og skabe de forandringer, vi ønsker – mentalt og praktisk.

Det kunne være et ønske om at leve mere enkelt og mindre presset: bruge mere tid på ro, fordybelse og uplanlagt tid. Og mindre tid på planlægning og på at være effektiv 24/7, hvor man lige vælger at få ordnet noget eller ringet til nogen, hver gang man har et ledigt øjeblik, i stedet for at sætte sig ned og tanke op med et øjebliks stilhed.

Men hvorfor kunst? Hvorfor ikke bare smukke ting?

Fordi kunstværker er usædvanligt nuancerede, og påvirker os på uendelig mange niveauer. Derfor kan de også få os til at stoppe op, uden at vi nødvendigvis ved hvorfor, og måske helt spontant udbryde “wow!”. Og blive stående. Blive nærværende, eftertænksomme og måske bevægede eller inspirerede. Læs hvorfor her.


Kunstnere har i årtusinder eksperimenteret med, hvad skønhed er, og hvordan man giver form til den i et kunstværk. Derfor kan kunstværker noget særligt og særlig effektivt, når det kommer til at træne os i at lægge mærke til skønheden i os selv og i verden omkring os – hver dag, alle vegne. Og som en bonus udløser de så også naturligt stress-reducerende og vitaliserende hormoner.

Dét giver adgang til ressourcer i os selv, som de 80 rørte deltagere erfarede, da de én efter én svarede på Russ Hudsons spørgsmål: “What is it like, when your heart is touched by beauty?”

Hvordan er det for dig? Tillad dig at mærke efter og hvis det er svært, så lad AsoY guide dig.

For æstetiske oplevelser klarer sindet op.

Og det afgørende øjeblik, hvor sindet klarer op, kan du til en enhver tid skabe med app’en.

Det er ét ud af tre afgørende momenter, som AsoY faciliterer vha. tre af kunstens helt grundlæggende kvaliteter: nemlig dens iboende evne til at

1) få os til at stoppe op

2) spejle os

3) hjælpe os med at huske det, vi ser i os selv.

Når et kunstværk får dig til at stoppe op i din mentale og praktiske travlhed, skaber det en “passende forstyrrelse”, der gør, at sindet åbner sig.

Når du derefter oplever, at værket spejler sider af dig, får du kontakt med dig selv og sindet klarer op.

Og når du så genser dit billede, vil du helt automatisk få kontakt med den mentale tilstand og de ressourcer, du fik adgang til første gang, du gennemgik billedet med app’en, fordi sindet både lagrer og genkalder din erfaring via den emotionelle og visuelle hukommelse. Lynhurtigt. Uden at du skal gøre noget for at få det til at ske. Mere om det her.


Om AsoYs tilgang til hhv. stress & trivsel og CSR/CCR i samarbejdet med virksomheder og kommuner.


153 views0 comments

Recent Posts

See All

AsoY, kunst & hjernen

Kunsten er en vej til at forstå os selv. Det lyder kompliceret, men i virkeligheden er det meget enkelt: For hjernen elsker billeder. Og kunsten spejler os. Det vil sige, at de kunstværker, som vi hve

AsoY mellem mindfulness, metakognition & salut-genesis

AsoY har vist sig at være et virkningsfuldt værktøj og dialogværktøj for professionelle, der arbejder med stress, relateret angst og depression, og for dem, der enten selv er udfordret af det eller øn

Commentaires


bottom of page