top of page

AsoY, CSR/CCR og forretningsudvikling med et ekstra-ordinært business tool

Få større udbytte af jeres strategiske CSR/CCR investering med et nyt forskningsbaseret værktøj, der kan bringes i spil med målbar effekt i leder- & medarbejderudvikling og i forhold til kunderelationer, new ways of working post covid19 og innovativ stresshåndtering & trivselsfremme.Corporate Social eller Cultural ResponsibilitySamfundsansvar er bæredygtigt, når det også er godt for forretningen og kan måles på bundlinjen.


Den tredobbelte bundlinjes indhold og impact varierer fra virksomhed til virksomhed. Nogle vægter socialt ansvar. Andre kulturelt. Eller begge dele og det spænder fra diversitet til kunstnerisk udsmykning af kontorer, kantine og mødelokaler, medlemskab af et museums erhvervsklub og årskort til medarbejderne.


Men kunst er ikke bare til pynt eller adspredelse.


Brugt rigtigt og strategisk er den et ekstra-ordinært værktøj til ledelse og forretningsudvikling.


Og sådan bruges den vha. AsoY, der er en let tilgængelig, praktisk anvendelig, guidende og resultatskabende metode, der udfolder det fulde potentiale i de kunsttiltag, den enkelte virksomhed råder over eller overvejer at investere i enten via leje, køb eller medlemskab.


Potentialet udnyttes ved at skabe synergi mellem virksomhedens kunsttiltag og strategiske fokus- og forretningsområder som fx kundekontakt, kommunikation, kulturændring, selvledelse og trivselsfremmende indretning af kontorer- og hjemmekontorer, mhp. større effekt, udbytte og impact af den enkelte virksomheds CSR/CCR strategi.


Med AsoY får virksomheder et innovativt, effektivt og konkret værktøj, som let kan integreres i eksekveringen af strategisk CSR/CCR, og måles på den tredobbelte bundlinje i form af styrkebaseret virksomhedskultur, øget trivsel og produktivitet, reduceret sygefravær og nytænkende håndtering af "new ways of working".


Det er en løsning, hvis benefits ikke blot inkluderer, men overgår de velkendte ”returns on investment” i kunst og smukke omgivelser, der som bekendt styrker:

 1. virksomhedens brand ved at signalere, at man vægter kvalitet, nytænkning og rummelighed.

 2. medarbejdernes arbejdsglæde gennem stolthed over tilhørsforhold, afstressende afbræk i hverdagen og kulturelle oplevelser.

 3. bedre relationer internt og eksternt, fordi værkerne på væggen ofte kick-starter den gode dialog – både mellem medarbejdere i hverdagen og ved kundebesøg.


Når det drejer sig om at udvikle mennesker, innovere og knække koden til trivsel, ér der rationelt belæg for helt strategisk at inddrage et irrationelt element, som de fleste vil anse kunst for at være.


Men hvad er det helt præcist, kunsten kan, der gør den til et ekstra-ordinært værktøj i forretningsudvikling og ledelse – hvis den bruges rigtigt og strategisk?Den bløde forklaring:


Kunst guider os helt automatisk bagom det, vi rationelt kan tænke os til og regne ud, så vi får adgang til nye vinkler, muligheder og løsninger på aktuelle udfordringer – og nye perspektiver på os selv og andre. Samtidig kan kunstoplevelsen – også helt automatisk – løfte energien og reducere stress.


De hårde facts bag "automatikken":


Kunstværker påvirker os helt ned på celleplan. Det kan øjeblikkeligt spores i hjernen, blodet, hormonbalancen og nervesystemet, når man ser på et kunstværk, der fascinerer én.


Der sker det, at:

 1. spejlneuronerne i hjernen aktiveres og stimulerer indlevelse – dvs. vi spejler os i billedet, der bevidst og ubevidst påvirker os på uendelig mange niveauer og i den proces bryder det igennem vores kognitive styresystem og barrierer (læs mere her).

 2. feel-good hormoner som dopamin, serotonin og oxytocin stimuleres, mens kortisolniveauet i blodet falder markant og skaber ro i nervesystemet (læs mere her).


AsoY faciliterer den effekt med en unik metode og personlig app-løsning, der kan betegnes som et "neuro-intelligent" og bogstavelig talt "mind-blowing" værktøj, fordi det konkret og strategisk udnytter og omsætter den måde, billeder, billedkunst og æstetiske oplevelser påvirker hjernen, nervesystemet og hormonbalancen, og indkapsler det i en enkel teknologi, der trin for trin og vha. visuel nudging & tracking, gør det let og hurtigt at bruge – og dermed få langt mere ud – den kunst, en virksomhed råder over, til at understøtte ledere og medarbejdere i at:

 • få adgang til personlige ressourcer, der styrker den enkeltes evne til at lede sig selv og andre gennem løse aktuelle udfordringer eller til at udleve ambitioner.

 • finde ind i en ressourcefuld mental tilstand for at løfte energien eller reducere stress.

 • implementere de indsigter, man får, i konkrete beslutninger, produktive handlinger og trivselsfremmende tilstand.

Uden at man skal vide noget som helst om kunst for at mærke effekten og få udbytte af processen.

Effekten indtræder første gang på 5-15 min. og derefter på <10 sek. blot ved følge 5 trin og tjekke ind med app'ens "neuro-intelligente" nudgende funktioner. Klare instruktioner og coachende spørgsmål guider hele vejen. I processen vælger man selv et billede, man vil arbejde med. Alle kan bruges – fysiske og digitale, som dem man kan vælge imellem i app’en og dermed også bruge den hjemme.


AsoY understøtter den enkelte organisation i at eksekvere nytænkende, langsigtet og strategisk bæredygtig CSR/CCR herunder:

 • at facilitere og implementere forskningsbaseret trivselsfremme & stresshåndtering med en tilgang til leder- og medarbejderudvikling, der er baseret på den enkeltes personlige ressourcer og automatisk stressreduktion. Formålet er at skabe og forankre en levende kultur omkring Personligt Lederskab på tværs af organisationen, og dermed øget produktivitet og reduktion af sygefravær.

 • at styrke relationer og kommunikation både internt og med kunder med et værktøj, der træner en enkel, systematisk og ultra-personlig måde at bruge kunstværker konstruktivt på i dagligdagen – ikke bare som tilfældige “ice-breakers”, men som strategiske “conversation-starters” og "conversation-pieces".

 • at adressere og facilitere processer med fokus på forandringsledelse, værdi- og kulturarbejde, diversitet og innovation på en konkret, konstruktiv og systematisk måde.


Uanset den enkelte virksomheds fokusområde, er processen og værktøjet det samme.


AsoY tilbyder on-boarding workshops, hvor de enkelte ledere, medarbejdere eller interne HR-konsulenter får en personlig indføring i værktøjet, der rammesættes således, at de arbejder med et tema eller en konkret udfordring/beslutning, der er relevant og aktuel for netop dem, og kan bruges med det samme i forhold til virksomhedens strategiske satsningsområder og forretningsudvikling.


Ud af de >200 ledere, der blev introduceret til værktøjet i 2021, har > 90% givet udtryk for, at de oplever AsoY som en overraskende effektiv, effektfuld og inspirerende måde at tænke og arbejde med hhv. personligt lederskab, medarbejderudvikling, kommunikation, relationer og relationsskabelse på."Jeg fik et wake-up call i forhold til måden, jeg vil lede på fremover" .

Se flere udtalelser her.Lederne oplever, at værktøjet:

 • skærper fokus og koncentrationsevnen.

 • styrker prioriterings- og beslutningsprocesser og dermed præstationsevnen og produktiviteten.

 • øger motivationen ved at give overraskende dybdegående indsigt i personlige ressourcer, behov, drivkraft prioriterings- og beslutningsadfærd ved hurtigt at bryde igennem og gå bagom det kognitive niveau.

 • styrker handlekraften og evnen til at håndtere udfordringer ved se nye vinkler, muligheder og løsninger, træffe bedre beslutninger, og foretage de ofte svære men nødvendige daglige valg og fravalg.

 • styrker aktiv lytning og opmærksomhed på andres og egne behov.

 • gør det muligt at adressere udfordringer og temaer, som kan være svære at tale om eller beskrive på en let og skånsom måde.

 • reducerer stress og øger trivsel i hverdagen.« Jeg har en konkret case i næste uge,

hvor jeg nu er langt mere opmærksom på, hvad jeg skal gøre. «

« Har tydeliggjort et behov for at rykke på nogle ting nu i stedet for at vente. «

Deltagere i lederworkshops i Executive Cognito A/S, 2021At der er stort potentiale i at integrere kunst i forretningsudvikling – både i private og offentlige virksomheder – og dermed "tappe ind" i en forholdsvis "un-tapped resource", bekræftes både af en serie lederportrætter og af en artikel på Lederne.dk, der har fulgt flere virksomheder, som bl.a. har integreret kunst som led i strategisk trivselsfremmende indsatser og "det har vist sig at være en god forretning for arbejdspladsen" for "investeringen har resulteret i et langt lavere sygefravær".


Resultaterne bakkes op af en rapport fra WHO, som viser at:

 • 8 ud af 10 oplever øget trivsel

 • 68% kan bedre varetage arbejde

 • 97% er tilfredse med deres forløb


Dertil kommer, at Google netop har lanceret en stor satsning i Arts, Health & Well-being.


Læs mere om AsoYs samarbejde med virksomheder og kommuner om innovativ trivselsfremme & stresshåndtering her og her

83 views0 comments

Recent Posts

See All

AsoY, kunst & hjernen

Kunsten er en vej til at forstå os selv. Det lyder kompliceret, men i virkeligheden er det meget enkelt: For hjernen elsker billeder. Og kunsten spejler os. Det vil sige, at de kunstværker, som vi hve

AsoY mellem mindfulness, metakognition & salut-genesis

AsoY har vist sig at være et virkningsfuldt værktøj og dialogværktøj for professionelle, der arbejder med stress, relateret angst og depression, og for dem, der enten selv er udfordret af det eller øn

AsoY & automatisk stress-reduktion

“Cutting-edge” forskning viser, at kunstoplevelser reducerer stresssymptomer med 60-70% og øger livskvaliteten med 80-90%. De påvirker os helt ned på celleplan. Det kan øjeblikkeligt spores i blodet,

Comments


bottom of page