top of page

Workshop & forløb om Personligt Lederskab  

IMG_4068_edited.jpg

"Jeg havde ikke forventet at få så meget med på kun 3 timer.

Konkret, håndgribeligt værktøj [...] rykkede lige med det samme. Meget relevant".

"Jeg fik et wake-up call i forhold til måden, jeg vil lede på fremover"

"Jeg blev mere bevidst om, hvad jeg står for som leder, og fik mere mod til at træde i karakter".

ASOYS UNIKKE TILGANG TIL PERSONLIGT LEDERSKAB  

AsoY har en overraskende utraditionel og unik tilgang, der kan forløse potentialet i den enkeltes Personlige Lederskab ved hurtigt og effektivt at give adgang til indre og ydre ressourcer som styrker, drivere, ambitioner, relationer og mentale tilstande, og som kan bruges i den enkeltes aktuelle situation. Helt konkret. På en måde, der falder netop dém let og naturlig.

 

Konceptet, der er forsknings- og oplevelsesbaseret, egner sig til ledere og specialister, som i endnu højere grad ønsker at bringe deres personlige ressourcer i spil i deres lederskab, så de kan stå stærkt i sig selv som mennesker og som ledere. Så de endnu bedre kan Lede sig selv og andre.

 

Vi træner ledere og specialister i en konkret og systematisk metode og måde at tænke på, som automatisk løsner op for kognitive blokeringer og medvirker til at slippe paraderne, så man kan frisætte energi og udfordre status quo. Det sætter gang i en dybdegående refleksionsproces, hvor deltagerne får øje på andre måder at gribe udfordringer an på, ser muligheder og løsninger, og bliver styrket i deres beslutningsprocesser.

Den proces faciliteres gennem app'ens 5 trin, der guider den enkelte hele vejen og give direkte adgang til de ressourcer, han eller har i og omkring sig selv, og hjælper dermed den enkelte med at udvide sit handlerum i fht. et konkret mål, ambition eller udfordring.  

I den interaktive workshop bruges app'en til at facilitere en rejse indad til kernen af den enkeltes Personlige Lederskab ved at: 

  • give hver enkelt deltager en udviklende oplevelse og indsigt ved at stille ind på netop de ressourcer, som netop de har til rådighed, og ud fra det sætte retning, træffe beslutninger og handle.  

  • skærpe deltagernes fokus og bevidsthed om deres individuelle tankemønstre og beslutningsadfærd, så de bliver klarere i deres prioriteringer og tydeligere i deres udmeldinger.

  • styrke deres oplevelse af flow og indre motivation – af drivkraft, gennemslagskraft og handlekraft.

  • reducere stress automatisk.

IMG_4062_edited_edited.jpg

Workshoppen er et mikro retreat, der skaber rummet og rammen omkring en eksklusivt individuel oplevelse og proces, der guider den enkelte leder til at finde roen til at fokusere på det, der er vigtigt for dem, så de kan træffe de rigtige beslutninger og handle på dem. Så de kan udleve deres ambitioner ved at bringe deres styrker i spil. Ved at have sig selv med. 

 

Formatet veksler mellem introducerende oplæg, faciliteret dialog og individuelle refleksionsøvelser. Mellem oplevelse, indsigt og handling.

 

Neuro-intelligente funktioner i app'en, herunder visuel nudging og mental tracking, samt et systematisk opfølgningsprogram støtter desuden deltagerne i at få forankret deres udbytte af workshoppen i praksis med en daglig Time Out.  

"Der er et før og et efter, hvis og når man er klar til at gå ind i arbejdet med Gitte.

Hendes store viden, kompetence og indsigt giver en mulighed for en større selvforståelse.

Man finder et nyt afsæt i sine personlige forcer, så man er klar til at gå vejen selv med fornyet selvindsigt."

"

Få mere at vide:

bottom of page