top of page

AsoY, kunst & hjernen


Kunsten er en vej til at forstå os selv.

Det lyder kompliceret, men i virkeligheden er det meget enkelt:


For hjernen elsker billeder.

Og kunsten spejler os.


Det vil sige, at de kunstværker, som vi hver især lægger mærke til, spejler noget, der er vigtigt for og i hver enkelt af os.


Det fungerer, fordi billeder og billedkunst stimulerer spejlneuroner i hjernen.


Spejlneuroner er dem, der gør, at vi kommer til at gabe, når andre gaber, smiler, når andre smiler. Det er dem, der gør, at vi kan indleve os i andres handlinger og følelser. Og dermed gør de empati muligt – inkl. professionel empati.Dét er hemmeligheden bag AsoY,

der kan betegnes som en “neuro-intelligent” teknologi,


fordi app’en helt konkret udnytter den måde,

billeder, billedkunst og æstetiske oplevelser påvirker hjernen, nervesystemet og hormonbalancen.

Påvirkningen af de to sidste er uddybet her.


Det fungerer i princippet med alle de billeder og motiver, der fanger ens opmærksomhed.

Men kunstværker har nogle helt særlige kvaliteter, der gør dem ekstraordinære i netop denne sammenhæng. Både digitale og fysiske.


For det første er de usædvanligt nuancerede, og påvirker os på uendelig mange niveauer.

Bevidst og ubevidst.


For det andet kan de noget helt særligt, når det kommer til at få os til at stoppe op.

I løbet af dagen og i livet.

Helt bogstaveligt stoppe op og stå stille, sidde stille, blive stille. Så stille, at vi bliver nærværende, eftertænksomme og får overskud til at vende blikket indad. Måske bevægede, begejstrede eller inspirerede. Og tilpas forstyrrede til at komme "bagom os selv" og vores rationelle "styresystem".

Det sker helt af sig selv, uden at man lægger mærke til det.

Og derfor behøver man ikke vide noget som helst om kunst.


For billeder og billedkunst bryder helt automatisk igennem kognitive barrierer.


Derfor er de ualmindeligt effektive til at guide os bagom rationelle tanker, så vi kan få adgang til nye perspektiver på os selv og andre, se muligheder og løsninger på aktuelle daglige udfordringer, få klarhed til at træffe de rigtige beslutninger og handle på dem.


Når man prøver at tænke sig til de "rigtige svar" eller "regne den ud”, kommer de kognitive processer og tilgange ofte kommer til kort.

Vi skal dybere.

AsoY er et effektivt værktøj, når det kommer til at sætte ord på det, der kan være svært at beskrive, fordi man via billeder og billedkunst bliver ført bagom det kognitive, og derfor ikke behøver at “regne svarene ud” rationelt.


Metoden er virkningsfuld, fordi den går tæt på – ind til kernen.


Den er bogstaveligt talt mind-blowing, fordi den helt automatisk bryder igennem kognitive barrierer og det, man rationelt tænker sig til, for at komme “bagom sig selv”, bagom det rationelle styresystem, bagom buzzwords og forudsigelige standard svar.


Det er dét, der gør AsoY unik.


Mange bliver overraskede over, hvor let, hurtigt og ubesværet de bliver guidet til personlige og uforudsigelige svar og indsigter gennem app'ens eksklusivt individuelle, intuitive og visualiserende step-step-proces, hvor der helt af sig selv dukker ord og udtryk op, som beskriver netop deres styrker, behov, drivkraft, ønsker og ambitioner for det gode liv, lederskab og arbejdsliv, snarere end generaliserende buzzwords, som kunne beskrive alle og enhver.

“Man ved aldrig, hvad der kommer til at ske i processen før til sidst. Når det er sket”, som én sagde.App'en medvirker til at indsigt bliver til handling


ved at omsætte moderne neuro-science, sanselig hukommelsesautomatik & antik hukommelsesteknik


til visuel nudging & mental trackingDe indsigter, man tager med sig fra app'en, bliver gemt sammen med billederne i to neuro-intelligente funktioner: "My Insights" og "Tracking".


Bruger man 10 sekunder dagligt morgen og aften på at tjekke ind her (slå notifikationer til for at huske at gøre det), vil man effektivt kunne forankre sine indsigter ved at trække på den forunderlige automatik i sansehukommelsen og dermed ændre mindset, mental tilstand og adfærd.

For hver gang man tjekker ind og genser billeder, man tidligere har valgt og arbejdet med, vil det aktivere sansehukommelsen på samme måde som musik og dufte, der på et splitsekund kan fremkalde selv fjerne minder fra hukommelsen. Uden at man skal gøre noget eller tænke over det.


Og hver gang man gør det, formes nye neurale spor i hjernen, som er nødvendige for at ændre mindset, mental tilstand og adfærd.


Det sker helt automatisk.


I AsoY bruges denne sanselige automatik systematisk til visuel nudging for at gøre det lettere at implementere de indsigter, man får i app’en, i konkrete beslutninger, handlinger og mentale tilstande ved:

  • Hurtigt og effektivt at genetablere kontakt med de ressourcer og den ressourcefulde mentale tilstand, man oplevede første gang med det enkelte billede. Og få flere nye indsigter.

  • At bruge de personlige løsningsmodeller, man har fundet frem til og kortlagt i app’en, i fht. konkrete daglige udfordringer.

  • At blive opmærksom på de mønstre, der typisk forhindrer én i at handle og konsekvenserne af de forhindringer.

  • Aktivt at påvirke ens mentale tilstand fra at løfte energien til at reducere stress helt automatisk. Læs hvordan her.

  • Få overblik over personlige resultater, udvikling og mental sundhed over tid.

At kunstværker aktiverer hukommelsen, er en old-school idé kaldet “aide mémoire”. Siden antikken er kunst og arkitektur blevet brugt til hukommelsesteknikker, der stadig bruges i dag.


Inden for moderne neuro-science taler man om “materielle hukommelses-ankre”, og det er præcis sådan, det fungerer med billeder og billedkunst i AsoY: som ankre, der kan hjælpe med at forankre de indsigter og erfaringer, man får vha. app’en.

For når det kommer til at holde fast i – selv vigtige og meningsfulde – indsigter, erfaringer og oplevelser, kan hjernen virkelig være en modspiller. Den er gearet til at sikre vores overlevelse ved at beskytte os mod forandring og bevare det, vi kender: det vi plejer at gøre, sige, tænke og føle.

At ændre vaner, adfærd, overbevisninger, mindset og mental tilstand – at gøre noget andet eller gå i en anden retning – kræver som sagt, at der bliver skabt nye spor i hjernen:
148 views0 comments

Recent Posts

See All

AsoY mellem mindfulness, metakognition & salut-genesis

AsoY har vist sig at være et virkningsfuldt værktøj og dialogværktøj for professionelle, der arbejder med stress, relateret angst og depression, og for dem, der enten selv er udfordret af det eller øn

AsoY & automatisk stress-reduktion

“Cutting-edge” forskning viser, at kunstoplevelser reducerer stresssymptomer med 60-70% og øger livskvaliteten med 80-90%. De påvirker os helt ned på celleplan. Det kan øjeblikkeligt spores i blodet,

Comments


bottom of page