top of page

Hvad bygger AsoYs 5 trin på? Og hvad sker der i det enkelte trin?


De 5 guidende trin bygger på en unik kombination af hjerneforskning, kunstvidenskab og klassiske greb fra coaching, psykologi og mindfulness. Hver eneste detalje i det enkelte trin kan tilbagevises til hhv. videnskab og internationalt anerkendte praksisgreb og discipliner. Det er måden, disse byggesten er sat sammen på, der er unik og udgør AsoYs “secret sause”.


Hvert trin træner en mental kapacitet, der styrker personligt lederskab vha. klare instruktioner og kraftfulde spørgsmål, som fører til ultra-personlige oplevelser og selvindsigt.TRIN 1 BYGGER PÅ MINDFULNESSTrin 1 styrker nærvær og intuitionen med en guidet centreringsøvelse, der gør, at man kommer til stede, bliver mindful og får kontakt med sig selv, så man ud fra den tilstand kan vælge et billede, der taler til én – helt intuitivt og umiddelbart.TRIN 2 - 4 BYGGER PÅ HUMANISTISK PSYKOLOGI & KLASSISK KUNSTVIDENSKABTrin 2 træner fokus og koncentrationen med en klassisk opmærksomhedsøvelse, der helt enkelt går ud på at give sig tid til se på og beskrive det billede, man har valgt i detaljer. Det er en øvelse i at adskille observation fra fortolkning, som man gør i aktiv lytning, der er vigtig i al kommunikation, uanset om det er i rollen som leder, medarbejder eller menneske.


Trin 3 ligger i direkte forlængelse af trin 2 og træner evnen til at se en given situation, relation eller scenarie i det større perspektiv. På behørig afstand. Uden at blande sig selv ind i ligningen. (En udfordring, de fleste vil kunne genkende både privat og professionelt!). Selve øvelsen går ud på at se efter generelle temaer i det billede, man har valgt, uden at tage stilling til, hvad det har med én selv at gøre.


I trin 4 sker der et markant skift fra den distancerede observation og fortolkning til en dyb og fokuseret personlig proces, der vender perspektivet indad og arbejder med den enorme drivkraft, der ligger i den enkeltes grundlæggende behov, som er afgørende for motivation, handlekraft og evnen til at skabe forandring. Mere om behov her.


Trin 4 er kulminationspunktet i processen og essensen af AsoY, hvor den flere tusindårige kunstfilosofiske ide om, at kunst er en vej og et værktøj til selvforståelse, bliver omsat til praksis, virkning og effekt. En ide, som få har beskrevet så smukt som Rainer Maria Rilke "Kunsten er den vej ethvert søgende menneske må gå".TRIN 5 BYGGER PÅ KLASSISK COACHINGTrin 5 coacher mod handling ved at spørge til, hvordan den enkelte kan bruge de ressourcer, han/hun har fået øje på i processen i deres egen aktuelle situation og samler det hele i et personligt "take-away"."MY INSIGHTS" & "TRACKING" BYGGER PÅ

HJERNEFORSKNING & SANSELIG HUKOMMELSESAUTOMATIK

De personlige "take-aways" gemmes i de to neuro-intelligente funktioner "My Insights" og "Tracking".


Bruger man 10 sekunder dagligt på at tjekke ind her, vil man effektivt kunne forankre sine indsigter ved at trække på den forunderlige automatik i sansehukommelsen og dermed ændre mindset, mental tilstand og adfærd:

For hver gang man tjekker ind og genser billeder, man tidligere har valgt og arbejdet med, vil det automatisk aktivere sansehukommelsen på samme måde som musik og dufte, der på et splitsekund kan fremkalde selv fjerne minder fra hukommelsen. Uden at man skal gøre noget eller tænke over det.


Og hver gang man gør det, formes nye neurale spor i hjernen, som er nødvendige for at ændre mindset, mental tilstand og adfærd.


I AsoY bruges denne sanselige automatik systematisk til visuel nudging for at gøre det lettere at implementere de indsigter, man får i app’en, i konkrete beslutninger, handlinger og mentale tilstande. Mere om det her.


98 views0 comments

Recent Posts

See All

AsoY, kunst & hjernen

Kunsten er en vej til at forstå os selv. Det lyder kompliceret, men i virkeligheden er det meget enkelt: For hjernen elsker billeder. Og kunsten spejler os. Det vil sige, at de kunstværker, som vi hve

Comments


bottom of page